Spring naar inhoud

Alle berichten van webmaster

4 + 2 > 6

De afgelopen jaren hebben wij samen met onze partners een aantal mooie projecten uitgevoerd waarbij onze opdrachtgevers stappen hebben gezet in de digitale transformatie. Zo hebben we onder andere het digitale vreemdelingendossier voor de Dienst Terugkeer en Vertrek ontwikkeld, implementeerden wij zaakgericht werken en DigiJust in de beleidsprocessen bij diezelfde dienst, adviseerden wij de NVWA op het gebied van informatievoorziening voor de laboratoria en faciliteerden we het proces waarin de scenario’s voor de toekomst en de rol van DIV binnen Lees meer

Mooie nieuwe projecten

Recentelijk hebben wij weer een aantal mooie nieuwe projecten aan onze portefeuille kunnen toevoegen: Product owner DigiJust bij Justitie en Veiligheid Fusie wetenschappelijke laboratoria bij de NVWA QA-Architect bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Digitalisering Beleidspost DT&V

Na een succesvolle implementatie van digitaal werken in het primair proces, wil de DT&V ook de volgende stap met Singel & Partners zetten: de digitalisering van beleidsprocessen en het beleidsarchief.

Lees verder

Goed dossier en goed archief

Voor organisaties en hun klanten is het zaak- of klantdossiers niet zo maar een verzameling documenten. Zowel de organisatie als de klant kan er rechten en plichten aan ontlenen, het dossier bevat immers een vorm van bewijs van wat er is gebeurd en afgesproken.

Lees verder