Digitaal werken bestuurlijke processen NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bezig om digitaal werken en archiveren in te voeren voor de bestuurlijke processen van de organisatie. Denk hierbij aan de behandeling van Wob-verzoeken, het behandelen van burgerbrieven en beantwoorden van Kamervragen, maar ook aan de stukkenstroom behorend bij het wekelijkse directieberaad van de directeuren en de inspecteur generaal.

Edwin Groen tijdens de DoMuS training

Er is gekozen voor een top-down-olievlek implementatie. Hierbij gaat eerst de (hiërarchisch hoogste) groep medewerkers die betrokken is bij het afdoen van stukken richting het departement van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, werken met het document management systeem. Vervolgens breidt de olievlek zich uit naar medewerkers die betrokken zijn bij directieoverstijgende werkprocessen binnen de NVWA. Als laatste stap wordt binnen directies onderzocht voor welke processen en welke medewerkers een aansluiting op het DMS noodzakelijk is in verband met het behandelen en archiveren van stukken.

Uiteindelijk zullen naar verwachting een kleine 100 medewerkers op reguliere basis betrokken zijn bij het initialiseren, uitvoeren, afstemmen, paraferen en/of ondertekenen en afdoen van stukken. Voor medewerkers die slechts incidenteel een stuk moeten afhandelen, wordt onderzocht of dit twee of drie speciaal ingerichten secretariaten kan verlopen.