Nieuwe opdracht bij de Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft een nieuw informatiebeheerbeleid opgesteld. Hierbij is gebleken dat verschillende producten die dit beleid mede invullen dienen te worden geactualiseerd. Mede in het licht van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor het RHC Het Flevolands Archief zijn deze producten op korte termijn benodigd.

De projectopdracht bestaat uit het actualiseren van:
• de Archiefverordening
• het Informatiebesluit
• de Mandaatregeling m.b.t. Informatie- en archiefbeheer.

Wij voeren deze opdracht in de periode mei-juni 2017 uit.
De QA wordt uitgevoerd door onze partner Horsman Archiefadvies.