Cases

Natuurlijk kunnen we ons verhaal niet beter illustreren dan met een selectie van onze opdrachten. Met deze selectie geven we – eerlijk gezegd met enige gepaste trots – inzicht in de diversiteit van onze dienstverlening en de bereikte resultaten.

Meer projecten

Naast de bovengenoemde representatieve projecten, hebben wij nog meer aansprekende projecten uitgevoerd. Neem gerust contact met ons op, als u daar meer over wilt weten:

 • Visualisatie uniformering werkprocessen – De Toegang Tilburg
 • QA Architect – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • Fusie wetenschappelijke laboratoria – NVWA
 • Vluchtelingen­archieven – UNHCR
 • Informatiesysteem Justitiabelen – Justitiële Informatiedienst
 • Anders Betalen voor Mobiliteit – Infrastructuur en Waterstaat
 • Besluitvorming in de Staten met een digitaal werkproces
 • Centraal Digitaal Depot voor Justitie – Justitiële Informatiedienst
 • Compliance – Rijksoverheid (ZBO)
 • Digitaal (samen)werken in de strafrecht­keten – Raad voor de Rechtspraak
 • Informatiegestuurd toezicht – Bureau Financieel Toezicht
 • Justitieel Documentatie Systeem – Justitiële Informatiedienst
 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid