Elektronische handtekening bij de Politie

Doel

De Nederlandse Politie werkt hard aan de realisatie van een volledig digitale werkwijze in het opsporingsproces. Het papier moet overbodig worden en de digitale mogelijkheden moeten breder worden benut. De ontwikkelingen rondom Corona stimuleren het digitale werken enorm en maken nog duidelijker zichtbaar dat papieren stukken zich opstapelen, wachtend op ondertekening en dat het proces hierdoor veel minder efficiënt verloopt.

Wij ondersteunen de Politie op diverse vlakken rondom het volledig digitaal werken, zoals bij het tot stand brengen van een generieke elektronische handtekening, duurzaam informatiebeheer en digitale uitwisseling in de justitiële ketens.

De invoering van een elektronische handtekening is een essentiële stap om los te komen van het fysieke papier en de aanverwante logistiek. Het doel is dat deze handtekening generiek in alle processen van Politie gebruikt kan worden. Daarvoor moet de handtekening ook juridisch getoetst zijn binnen zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke processen (vreemdelingrecht, korpscheftaken, bedrijfsvoeringsprocessen etc). De elektronische handtekening moet kunnen worden gebruikt in alle processen; van de primaire processen van het blauw op straat tot en met de bedrijfsvoeringsprocessen.

Er is een generieke tekenvoorziening ontwikkeld die op verschillende manieren in het proces is in te zetten en te integreren is. Als een digitaal document eenmaal van een elektronische handtekening is voorzien, hoeft het niet meer geprint te worden en van een ‘natte’ handtekening met pen te worden voorzien. Dit vereenvoudigd de fysieke logistiek in hoge mate.

Onze Aanpak

Het project is gestart vanuit het digitaliseren van het vreemdelingentoezicht. Daar was de doelstelling om geheel papierloos stukken op te stellen en deze als dossier binnen de migratieketen te delen. Een belangrijke voorwaarde daarbij was dat er elektronisch getekend moest gaan worden.

Allereerst hebben we een visie uitgewerkt op het algeheel digitaal werken binnen deze Politie processen. Deze visie is doorvertaald naar architectuur overzichtsplaten; die bijvoorbeeld ingaan op de benodigde functies en solutions, maar ook de ketenvoorzieningen zijn hierin meegenomen. In deze stap is duidelijk geworden dat er de nodige uitdagingen lagen op het vlak van integratie met de huidige systemen. Vooral de integratie van de documentgeneratie met de digitale handtekening bleek een uitdaging.

Vervolgens is met een duidelijk doel voor ogen en inzicht in de te ondernemen stappen de realisatie gestart. Singel & Partners heeft ondersteuning geboden op tal van vlakken, zoals het digitaal duurzaam inrichten van de procesvoorziening, het integreren met ketenvoorzieningen en het realiseren van de ondertekenvoorziening zelf. Daarnaast hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan het juridische traject om de geldigheid van de digitale handtekening te toetsen: zaken in eerste aanleg zijn bijgewoond, maar ook het beroep bij de Raad van State is succesvol voorbereid en ondersteund tot in de zittingszaal. In alle fase van de juridische toetsing is duidelijk gemaakt aan de rechters op welke wijze de elektronisch handtekening tot in de puntjes is uitgedacht en gerealiseerd.

Ook op andere onderdelen is multidisciplinair gewerkt. Zoals met de afdeling DIV om aan de DUTO-eisen te voldoen, in ketenverband met de partners in de migratieketen, maar ook in diverse rollen binnen een Agile ontwikkelstraat.

Het resultaat

  • In bestuurs- en strafrecht juridisch uitgelopen elektronische handtekening
  • Generiek inzetbare ondertekenvoorziening, inpasbaar via integratie met processystemen, maar ook in te zetten via een Ondertekenportaal
  • Succesvolle toepassing binnen gedigitaliseerde processen, aangesloten op de migratieketen

Onze klant over dit project

Het ontwikkelen van een generieke ondertekenvoorziening is een belangrijke stap voor Politie en een voorwaarde voor digitale transformatie. Het project is misschien qua omvang niet heel groot maar qua impact des te groter. Rob heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.

Martine Vis – Programmadirecteur