Netwerk Digitaal Erfgoed

Doel

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed heeft in 2015 als één van haar doelen geformuleerd: “De resultaten van de projecten in het kader van de nationale strategie zullen in 2020 leiden tot een aanbod van sector-overstijgende en generieke voorzieningen. De activiteiten van de werkprogramma’s zijn gericht op het gebruik van deze generieke voorzieningen binnen de context van de infrastructuur voor een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie.”

Daarbinnen staat het Werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar gesteld voor het ‘sector-overstijgend’ delen, benutten en opschalen van voorzieningen voor duurzaam behoud en toegang, met aandacht voor kostenbeheersing en onderlinge rolverdeling.

Onze Aanpak

In 2014 – 2016 hebben wij een model ontwikkeld dat beoogt het geheel van voorzieningen in kaart te brengen dat nodig is om duurzame toegankelijkheid te borgen. Het model is gebaseerd op een zogenoemde ‘Business – IT-stack’:

  • ‘Business’ wordt vertaald in….
  • Processen, die worden ondersteund door….
  • Applicaties en databases, die werken in een….
  • Applicatie infrastructuur (servers) die draait op een….
  • Technische infrastructuur (o.a. opslag) die bestaat uit….
  • Machines & netwerken die….
  • Kantoren & internet verbinden met datacenters.

Het Resultaat

De doelstelling uit 2015 van De Nationale Strategie is nog niet volledig gehaald, maar er zijn grote stappen gemaakt.

Alle ingrediënten van de infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid zijn op het model geplot. Heruit ontstaat het beeld zoals hieronder weergegeven. Het model is daarmee een soort kookboek, het geeft een overzicht van de ingrediënten voor de infrastructuur voor digitaal duurzame toegang. Het model geeft inzicht in de elementen van die infrastructuur die generiek, en mogelijk deelbaar, zijn. Daarmee is het een nieuwe manier van kijken, die internationaal erkenning heeft gekregen.

Dit model kreeg in 2016 de Digital Preservation Award for Research and Innovation van de Britse Digital Preservation Coalition.