Spring naar inhoud

Onze Projecten

In onze projecten is een aantal expertisegebieden aan te wijzen.


Digitaal werken

Veel organisaties maken de overgang naar het digitaal werken. Wij helpen hen de processen te definiëren, de benodigde architecturen en systemen te specificeren en de organisatie vorm te geven. Een belangrijk aspect hierbij is het formele kader van wet- & regelgeving, waarbinnen digitaliseringsprocessen moeten worden vormgegeven om vervanging van papier door digitaal rechtsgeldig te laten zijn.

Voorbeeldprojecten: Digitaal werken DT&VDigitaal Werken & Archiveren (Horst a/d Maas)Besluitvorming in de Staten digitaal (Flevoland), Strafrechtketen digitaal (DWS) en Digitalisering Beleidspost DT&V.


Digitale duurzaamheid

Om in lijn met het digitaal werken ook in digitale zin aan de archiefplicht te kunnen voldoen zal een organisatie verschillende maatregelen moeten nemen. Dit heeft gevolgen voor zowel de processen van digitaal werken als het archiveren. Vragen als: ‘hoe ga ik om met aangeleverde informatie in verschillende aanleverformaten?’ en ‘hoe garandeer ik authenticiteit en gebruik door de jaren heen?’ zullen moeten worden beantwoord. Wij helpen met het opstellen van informatiebeleid en een duurzame bewaarstrategie en infrastructuur. De voor besluitvorming en werkproces benodigde regelingen en handboeken worden samen met de organisatie ingevuld.

Voorbeeldprojecten: Nationale Coalitie Digitale Duurzamheid (NCDD)Centraal Digitaal Depot en UNHCR Vluchtelingenarchieven.


Keteninformatisering

Wij hebben veel ervaring in belangrijke overheidsketens met een bijzondere focus op de Strafrechtketen en de Vreemdelingenketen. Wij hebben diepgaande kennis van de organisaties, processen, wetgeving alsmede vrijwel alle primaire processystemen. Een aantal van die systemen hebben wij in nauwe samenwerking met de betreffende ketenpartners ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast zijn wij zeer goed thuis in de centrale ketenvoorzieningen en overkoepelende architectuur. Deze expertise vormt een stevige basis voor onze dienstverlening.

Voorbeeldprojecten: Justitieel DocumentatiesysteemQuickscan Digitaal Werken Vreemdelingenketen, Strafrechtketen digitaal (DWS) en Informatiesysteem Justitiabelen.


Mobiliteitsoplossingen

Het verbeteren van mobiliteit op onze Nederlandse wegen is een uitdaging die vraagt om innovatieve oplossingen die een zeer multidisciplinair karakter hebben. Op dit gebied komen bedrijfsprocessen, ICT en wet- & regelgeving bij elkaar in ketens van verschillende publieke en private partijen. Vanuit onze multidisciplinaire benadering, passen wij onze expertise in diverse mobiliteitsprojecten toe

Voorbeeldproject: Kilometerprijs