Spring naar inhoud

Compliance – Rijksoverheid (ZBO)

Bij een ZBO helpen we het bestuur en het beheer (de “Governance”) van Compliance in te richten. Hoe borg je als organisatie dat deze handelt conform ter zake gestelde wettelijke eisen, voorschriften, regels, en afspraken? We nemen hierbij de organisatie op alle niveaus door. Compliance kent verschillende aspecten voor een organisatie als geheel en voor de afdelingen en medewerkers van de organisatie. Sluiten alle processen en systemen op de verschillende niveaus op elkaar aan en garanderen de interne controlesystemen dat de organisatie aan de externe eisen kan voldoen?

Daarnaast wordt een proces ingericht voor het signaleren van nieuwe of veranderende wet- en regelgeving & afspraken. De afhandeling van deze signalen wordt zodanig ingericht, dat signalen in projectverband verder kunnen worden afgehandeld en van de juiste maatregelen kunnen worden voorzien.