Spring naar inhoud

Anders Betalen voor Mobiliteit

Voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu werkten wij in het programma Anders Betalen voor Mobiliteit mee aan het ontwerp van het systeem voor Kilometerbeprijzing.

Wij schreven aan de project start architectuur, stelden de hoog niveau eisen op voor het Kilometerprijs-systeem en specificeerden de systemen voor heffing, facturering, inning, dwanginvordering en tarievenbeheer.

Ook adviseerden wij over de inrichting van de governance op Kilometerprijs door specificatie van een KPI-raamwerk en het bijbehorende managementinformatiesysteem.

Voor al deze systemen, alsmede voor een aantal regionale mobiliteitsprojecten, hebben wij ook de aanbesteding begeleid.

 

Anders-betalen-voor-mobiliteit
Infographic Anders Betalen Voor Mobiliteit