Spring naar inhoud

Besluitvorming in de Staten met digitaal werkproces

De Provincie Flevoland wil het besluitvormingsproces tot in de Provinciale Staten digitaal af kunnen handelen, inclusief digitale ondertekening. De Provincie vroeg ons een vooronderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor de inzet van een digitale paraaf / handtekening inclusief risico’s, keuzes en scenario’s.

In een korte doorlooptijd analyseerden wij, in nauwe samenwerking met de organisatie, de procesgang van besluitvoorbereiding, besluitvorming en publicatie/effectuering. Hierin namen wij ook de verschillende aspecten van wet- en regelgeving rond provinciale besluitvorming / digitaal ondertekenen, de huidige en voorziene ICT-voorzieningen en (archief)beheerprocessen mee. Dit alles in samenhang met de sturingskenmerken en cultuuraspecten van de provinciale organisatie.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het vooronderzoek heeft de Provincie haar plannen verder vorm kunnen geven en ingebed in het programma “Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering”. Door de breedte en diepte van ons vooronderzoek is een stevig fundament voor het invoeringstraject van de digitale besluitvormings-processen gelegd.

 

Logo provincie flevoland