Spring naar inhoud

Informatiegestuurd toezicht – Bureau Financieel Toezicht

Door gewijzigde wetgeving is het voor het Bureau Financieel Toezicht (BFT) essentieel haar onderzoeksmedewerkers zo gericht mogelijk in te zetten. Hiervoor is het principe van Informatiegestuurd Toezicht gevolgd: daar waar de risico’s vanuit de toezichtsfunctie het grootst zijn, bv. de grootste fraudekans, moet de capaciteit gericht worden ingezet.

Het bestaande ICT systeem bood hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Op basis van de visie van de organisatie heeft Singel & Partners, in een korte doorlooptijd en tegen fixed price, samen met de organisatie een basisarchitectuur, een informatiebehoeftemodel en een programma van eisen opgesteld. Tevens is een marktverkenning uitgevoerd naar producten waarmee het programma van eisen zou kunnen worden ingevuld.

Op basis van de eerder door Singel & Partners opgestelde basisarchitectuur en het programma van eisen is door het Bureau Financieel Toezicht een aanbesteding gestart. De procesmatige en inhoudelijke begeleiding van de aanbesteding zijn door ons uitgevoerd in samenwerking met een aanbestedingsspecialist.

Wij hebben het BFT, na selectie van de leverancier en oplossing, begeleid bij de realisatie van het nieuwe systeem (gebaseerd op MS Dynamics met InRule en Sharepoint) op de gebieden projectmanagement, kwaliteitscontrole en testen.