Spring naar inhoud

Digitaal (samen)werken in de strafrecht­keten

Binnen het Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS) wordt door de ketenpartners Politie, OM en Rechtspraak invulling gegeven aan nieuwe digitale werkwijzen. Digitaal werken en uitwisselen zijn vanaf 2016 de norm in de keten. Het programma DWS liep tot en met december 2017.

Binnen DWS waren wij als coördinator van de proeftuinen betrokken. Nieuwe werkwijzen werden in de proeftuinen ontwikkeld en geoptimaliseerd voordat zij landelijk werden geïmplementeerd. Op inhoudelijk vlak droegen wij onze kennis en expertise over met betrekking tot vervangingsprocessen (zoals het digitaliseren van papieren documenten), duurzame digitale archivering en digitale uitwisseling in ketenverband.
Tevens zijn we als inhoudelijk deskundigen voor de Nederlandse Orde van Advocaten betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het Advocatenportaal (uitwisseling van procesdossiers met de advocatuur).