Spring naar inhoud

Product owner DigiJust (JenV)

Binnen JenV wordt het systeem DigiJust gebruikt voor digitaal dossierbeheer, archivering en de stukkenstromen van concipient tot aan de minister. Het bestuursdepartement en verschillende uitvoeringsorganisaties zoals DJI, IND, DT&V en Justis zijn grote gebruikers. Sinds 2017 wordt het systeem ook gebruikt door het Rijksvastgoedbedrijf van BZK. Singel & Partners levert de product owner die de schakel is tussen alle stakeholders en het realisatieteam dat DigiJust onderhoudt en doorontwikkelt. 

Het systeem wordt ingezet  ter ondersteuning van een grote diversiteit aan bedrijfsprocessen en is door de CIO raad van JenV uitgeroepen tot generieke voorziening voor document- en dossierbeheer. JenV heeft de dienst DigiJust opgericht die verantwoordelijk is voor exploitatie, support, implementatie en doorontwikkeling 

De product owner specificeert en prioriteert de functionaliteit op basis van wensen van de verschillende afnemers. Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van de dienst DigiJust, zoals: 

  • Uitwerking van het meerjarenplan en roadmap als leidraad voor de doorontwikkeling van de dienst en als basis voor de financiering
  • Implementatie van het sturingsmodel waarmee de dienst zich verantwoord richting opdrachtgever en de afnemers 
  • Afstemming met alle betrokken partijen zoals de servicepartijen, beheerders en afnemers om de dienstverlening verder te verbeteren   
  • Implementatieadvies ten behoeve van aansluiting en inrichting van het systeem van nieuw afnemers en ter ondersteuning van nieuwe bedrijfsprocessen 
  • Invoering van de Agile ontwikkelaanpak die gericht is op toegevoegde waarde en kwaliteit van de doorontwikkeling.