Spring naar inhoud

Zaakgericht digitaal werken en duurzaam archief

Zaakgericht werken is inmiddels gemeengoed geworden in de Nederlandse gemeenten. De gemeente Horst aan de Maas (Limburg) heeft het digitaal zaakgericht werken in haar dienstverlening centraal staan. De afdeling DIV werd hiermee als interne dienstverlener voor een uitdaging gesteld.

Wij hebben samen met eSpecialisten het beleid met betrekking tot zaakgericht en digitaal werken helpen opzetten. Vervolgens droegen we zorg voor het opstarten en begeleiden van het traject om te komen tot ‘vervanging’ van de papieren instroom in de processen. De dienstverlening van DIV werd hierbij nauw aangesloten op de behoeften van het primaire proces. Voor de duurzame digitale archivering zorgden we voor het actualiseren / opstellen van een Besluit Informatiebeheer, de Archiefverordening en de  preservatiestrategie.

 

Horst aan de Maas Samenhang