Spring naar inhoud

Digitale duurzaamheid

Om in lijn met het digitaal werken ook in digitale zin aan de archiefplicht te kunnen voldoen zal een organisatie verschillende maatregelen moeten nemen. Dit heeft gevolgen voor zowel de processen van digitaal werken als het archiveren. Vragen als: ‘hoe ga ik om met aangeleverde informatie in verschillende aanleverformaten?’ en ‘hoe garandeer ik authenticiteit en gebruik door de jaren heen?’ zullen moeten worden beantwoord. Wij helpen met het opstellen van informatiebeleid en een duurzame bewaarstrategie en infrastructuur. De voor besluitvorming en werkproces benodigde regelingen en handboeken worden samen met de organisatie ingevuld.

Voorbeeldprojecten: