Spring naar inhoud

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Voor de NCDD (Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Beeld & Geluid, DANS, CCDD) is onderzoek gedaan naar de gewenste situatie voor samenwerking in de voorzieningen die nodig zijn voor toekomstvaste toegankelijkheid van digitale collecties.

Uit oogpunt van effectiviteit

“Elke overheidsorganisatie kan de digitale collecties die zij moet of wil bewaren duurzaam toegankelijk opslaan…”

en efficiëntie

“… en dit tegen zo laag mogelijke kosten” 

is het aangewezen gedeelde, gedistribueerde voorzieningen te maken.

Waar mogelijk dienen deze voorzieningen domeinoverstijgend te zijn. Lees het volledige rapport “Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen”, of de samenvatting.

In een vervolgproject wordt nu bezien hoe De Vraag – van veelal kleinere organisaties – naar deze voorzieningen kan worden gekoppeld aan Het Aanbod van veelal de grotere organisaties.