Spring naar inhoud

UNHCR Vluchtelingen­archieven

UNHCR heeft meer dan 10 kilometer papier archief, en meer dan 220 Tb aan digitale data, verspreid over een tiental fysieke archieven. We hielpen in projectverband mee om met UNHCR te bepalen hoe deze gegevens voor de toekomst kunnen worden veilig gesteld, en hoe delen van het archief kunnen worden ontsloten. Het gaat om informatie die in de nabije toekomst van onschatbare waarde is voor vluchtelingen en hun nakomelingen, maar ook voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

Vanzelfsprekend is privacy van enorm belang. Het mag niet gebeuren dat een regime zijn gevluchte voormalig onderdanen met een website kan traceren. Hiertoe is een “Regulatory Framework” ontwikkeld.

Archives of the people, by the people, for the people

Opvattingen over de rol van archieven zijn momenteel in ontwikkeling. Het motto “Archives of the people, by the people, for the people” vindt meer en meer opgang. Een archief kan alleen van het volk zijn als middelen worden aangereikt waarmee een gemeenschap kan ontstaan die zelf actief met onderdelen van het archief aan de slag kan. Dit vraagt van de archivaris een omslag, en is een uitdaging voor de Techniek.

De opdracht bestond uit 3 delen:

  • geef aan welke opties bestaan voor een lange termijn strategie voor preserveren en delen;
  • doe voorstellen voor enkele pilots;
  • draag zorg voor fondswerving die additioneel is op bestaande fondsen.

Het project is in samenwerking met een internationale partner uitgevoerd.

 

UNHCR-Horizontal-2-e1381758183762