Spring naar inhoud

Keteninformatisering

Wij hebben veel ervaring in belangrijke overheidsketens met een bijzondere focus op de Strafrechtketen en de Vreemdelingenketen. Wij hebben diepgaande kennis van de organisaties, processen, wetgeving alsmede vrijwel alle primaire processystemen. Een aantal van die systemen hebben wij in nauwe samenwerking met de betreffende ketenpartners ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast zijn wij zeer goed thuis in de centrale ketenvoorzieningen en overkoepelende architectuur. Deze expertise vormt een stevige basis voor onze dienstverlening.

Voorbeeldprojecten: