Spring naar inhoud

Informatiesysteem Justitiabelen

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verstrekken van informatie omtrent personen die betrokken zijn in de strafrechtsketen. Justid biedt dit als een integer en integraal persoonsbeeld aan organisaties die een verantwoordelijkheid hebben in de strafrechtsketen.

In de dynamiek van de maatschappelijke ontwikkelingen en de strafrechtsketen in het bijzonder, heeft Justid te maken met een aantal uitdagingen:

  • In hoog tempo vinden aanpassing van wet- en regelgeving rond strafrecht plaats.
  • Er is een toename van instanties met een verantwoordelijkheid binnen strafrecht (zowel binnen als buiten het publieke domein).
  • De samenwerking tussen ketenpartners wordt steeds intensiever, er is daarom behoefte aan middelen voor communicatie en informatiedeling.
  • Vanuit de prestatieafspraken ten aanzien van ketenprocessen is grote behoefte aan ketenbrede sturing en overzicht over deze ketenprocessen.
  • Gevoelige persoonsgegevens zijn versnipperd over een veelheid aan organisaties en systemen.
  • Er is een intensivering internationale samenwerking op het gebied van strafrecht.
  • Gebruikers hebben hogere verwachtingen ten aanzien van ICT mogelijkheden, zoals het actief, tijdig en op maat geleverd krijgen van informatie.

Wij ondersteunden Justid bij de totstandkoming van het Informatieplan waarin een meerjarige strategie werd uitgewerkt om een antwoord te kunnen bieden op  bovengenoemde uitdagingen. Vervolgens hebben wij in de rol van lead architect een belangrijke rol gespeeld in de vertaling van de strategie naar een architectuur volgens TOGAF en een meerjarig programma- / migratieplan.

De eerste fase van het migratieplan werd in 2011 gestart. Wij droegen zorg voor de projectleiding, de architectuur en het ontwerp. Het project had de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkeling van een aantal generieke basisdiensten in de nieuwe (service georiënteerde) architectuur.
  • Het ‘verservicen’ van een deel van een bestaand systeem om informatie meer flexibel te kunnen aanbieden en de schaalbaarheid ervan te verbeteren.
  • Implementatie van een centrale dienst voor informatieverstrekking ten aanzien van volwassenendetentie, ondersteund door een nieuw informatieportaal voor het interactief raadplegen van detentiegegevens en abonnementen voor het verstrekken van detentiegegevens op basis van mutaties in de registraties richting burgemeesters, slachtoffers en ketenpartners.

De resultaten van het eerste project zijn in 2012 opgeleverd, waarna wij tot en met 2013 vervolgprojecten voor verdere informatiediensten hebben (be)geleid.