Spring naar inhoud

Quickscan Digitaal Werken Vreemdelingen­keten

In de vreemdelingenketen werken verschillende organisaties samen om het vreemdelingenbeleid in Nederland te implementeren. Door de grote maatschappelijke en politieke druk op dit werkveld en de veelvuldig wijzigende regelgeving is dit geen eenvoudige opgave. De verschillende organisatie produceren en ontvangen veel documenten. Het tijdig inzicht in de informatie die in de documenten besloten ligt, is dan ook van groot belang voor de juiste afhandeling van een vreemdelingencasus.

De documentlogistiek vormt vooral in de papieren situatie een knelpunt. Sommige ketenpartners werken al volledig digitaal maar vele nog niet. Om dit belangrijkste knelpunt op te lossen is het voornemen tot digitaal werken per ketenpartner uitgesproken en de behoefte aan een centrale digitale voorziening ontstaan. In die voorziening, het digitaal vreemdelingenketenarchief, zullen dan documenten kunnen worden uitgewisseld onder een strikt verstrekkingsprofiel gebaseerd op informatiebehoefte en autorisatie.

Singel & Partners heeft in samenwerking met Justid en het programma Keteninformatisering binnen de Directie Regie van BZK (daarvoor IDMI) een achttal quick scans in de keten uitgevoerd en een concept voor de implementatie van het vreemdelingenketenarchief ontwikkeld. Met dit beeld voor ogen is een programmaplan voor de keten opgesteld om tot het beoogde digitale vreemdelingenketenarchief te komen.