Spring naar inhoud

Wat wij doen

Singel & Partners opereert in complexe omgevingen, zoals ketens, in het grensgebied van bedrijfsprocessen, wet- & regelgeving en informatietechnologie. Hierin leveren wij de volgende diensten.

Visieontwikkeling

Wij helpen organisaties bij het uitwerken van hun visie. Wij leveren de onderbouwing in de vorm van business cases en de aanpak om hun visie te realiseren.

Project- en programmaleiding

Wij leiden programma’s en projecten van visieontwikkeling tot en met implementatie. Hierbij nemen we resultaatverantwoordelijkheid. We zullen nooit ‘alleen maar het project leiden’ maar ons altijd verdiepen in de inhoud om ook op dat niveau sturing te kunnen geven.

Architectuur en ontwerp

Wij ontwerpen architecturen, processen en systemen die maximaal aansluiten bij de visie en taakstelling van de organisatie, en bij de beleving van de eindgebruikers.

Implementatie en verandering

Onze oplossingen implementeren wij via de verandermethodiek Veranderlab. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze resultaten ook daadwerkelijk bij onze klanten beklijven.

(Graphic) workshop facilitation

Informatie delen en informatie boven tafel krijgen, doen wij bij voorkeur via workshops. Daarbij is visualisatie een belangrijk element.

Reviews en audits

Vanuit onze uitgebreide ervaring, kunnen wij in een korte doorlooptijd diepgaande reviews, audits en haalbaarheidsanalyses uitvoeren voor projecten, ontwerpen en systemen. De organisatie krijgt hierbij duidelijke adviezen voor mogelijke verbeteringen en maatregelen voor risicobeperking.