Anita Luichies

Anita is een echte verbinder. Zij voelt zich helemaal thuis in omgevingen waar innovatieve ICT-oplossingen worden gerealiseerd in sterke samenwerking met de business.

Anita heeft op het vlak van informatievoorziening in veel verschillende rollen gewerkt, zoals product owner, business consultant en informatiemanager. Met deze achtergrond is zij zeer goed in staat om de vertaling te maken van de taal van ICT-specialisten naar de taal van de business en vice versa.

Het uitgangspunt in de werkwijze van Anita is dat je alleen gezamenlijk de beste resultaten behaalt en de meeste toegevoegde waarde kan leveren. Zij stimuleert, prikkelt en daagt mensen graag uit om zich los te trekken uit vaste denkpatronen, om zo samen grote stappen verder te komen.

Het bedenken en realiseren van praktische en concrete oplossingen voor complexe problemen zijn voor Anita de kers op de taart. De uitwerking van idee tot oplossingsrichting, het vertalen naar ontwerpen en plannen en de voorbereiding op de implementatie van nieuwe applicaties en werkproces neemt zij daarin allemaal mee.

Zij past in haar werk een breed scala aan methoden en technieken toe, zoals scenario-analyse, interviews, workshops, brainstormsessies. Anita gaat altijd zeer goed voorbereid van start met gedegen deskresearch en documentanalyse.

Anita is nieuwsgierig, enthousiast, nuchter, hulpvaardig en opgewekt. Haar stijl van werken wordt door anderen beschreven als praktisch, doelgericht, degelijk en sociaal betrokken.

De onderwerpen waar zij zich in haar opdrachten mee bezig houdt zijn onder andere digitale duurzaamheid, digitaal werken, informatiemanagement, informatie-uitwisseling en interactieprocessen. Veel van haar projecten heeft zij uitgevoerd binnen de centrale overheid in de verschillende justitiële ketens.