Emilie Randoe

Emilie is een doorgewinterde veranderkundige. Het verbinden van de bovenstroom van plannen, missies, projecten en doelstellingen met de onderstroom van menselijke ervaringen, emoties, inschattingen, ambities en posities is haar specialisatie. Haar sterke conceptuele vermogen, vermogen om verbinding te maken, haar energie en lange adem zorgen ervoor dat veranderingen ook daadwerkelijk tot een goed einde komen en beklijven.

Emilie heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en (begeleiden bij het) implementeren van veranderaanpakken voor taakorganisaties zoals de uitvoeringsdiensten en toezichthouders in de verschillende lagen van de overheid, het hoger beroepsonderwijs en culturele instellingen.

Een succesvolle veranderaanpak omvat minimaal de volgende aspecten: de kenmerken van de organisatie (of het netwerk of de keten), de manier waarop de leiding het wat, waarom en waartoe van de verandering uitdraagt en het in kaart brengen van het organisatiepatroon. Dit geeft inzicht in de manier waarop de organisatie als systeem functioneert.

Een goed doordachte veranderaanpak maakt de kans dat de verandering ook daadwerkelijk beklijft vele malen groter dan een aanpak die is gebaseerd op de voorkeursstijl van de verantwoordelijke manager.

Begin jaren 90 ging Emilie met een 14K4 modem het internet op en ontwikkelde zij na een bezoek aan de catalogus van de bibliotheek van het Amerikaanse congres een nog steeds voortdurende fascinatie voor de digitale transformatie.

Zo’n transformatie kan tientallen jaren in beslag nemen. De voornaamste tempo-bepaler is ons eigen denken. Albert Einstein tekende al op dat een vraagstuk niet kan worden opgelost met het denken dat het probleem heeft veroorzaakt. Een transformatie kan pas vaart maken als veel mensen tegelijk een nieuw denkraam ontwikkelen en hun oude ‘gedachten’ loslaten.

Vanuit deze visie werkt Emilie graag aan opdrachten met een stevige ICT-component, maar evenzeer aan opgaven waarin een nieuw antwoord gevonden moet worden vanwege de gevolgen van de impact van technologie.