Joost van der Nat

Joost werkt al 35 jaar voor zowel publieke- als private organisaties, in nationale- en internationale setting. Hij is gespecialiseerd in strategische planning (“en-visioning”). In nauwe samenwerking met de klant formuleert hij een omvattende visie op de richting en de aanpak voor complexe nieuwe ICT ontwikkelingen. Daarbij zoekt hij naar een goede balans tussen wat nodig en wat haalbaar is.  

Joost is de expert in het tekenen van “The Big Picture” die de basis vormt voor verdere ontwikkelingen. 

Hij heeft langdurige ervaring met het ontwerpen en implementeren van processen met hun bijbehorende ICT-ondersteuning. Dit doet hij vooral voor organisaties die in beweging zijn, nieuwe taken oppakken of hun strategie wijzigen. Met zijn grote creativiteit werkt hij samen met klanten uit hoe ICT-systemen en processen deze veranderingen kunnen ondersteunen. Hij heeft daarbij een goed oog voor de impact op alle onderdelen. 

Joost heeft in complexe projecten aangetoond bruggen te kunnen slaan tussen stakeholders met verschillende belangen en conflicterende visies.

Joost heeft uitgebreide ervaring met project management en informatiemanagement. Hij beschikt over sterke sociale vaardigheden en een scherpe analytische geest. Hierdoor is hij in staat om makkelijk op alle niveaus in een organisatie te communiceren. 

Joost is sinds 2014 werkzaam als consultant in de (digitale) culturele erfgoedsector binnen het Programma Netwerk Digitaal Erfgoed. Eén van de grote vraagstukken daar is hoe deze sector de voor “duurzame toegankelijkheid” benodigde voorzieningen – waar mogelijk – kan delen. In 2016 won Joost de Digital Preservation Award 2016 van de Britse Digital Preservation Coalition, voor zijn werk voor het toenmalige NCDD over “gedeelde infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid”.