Remco van Rossum

Remco zoekt zijn uitdaging in het zo goed mogelijk afstemmen van ICT-oplossingen op bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen. Vanuit een ruime praktijkervaring als ontwikkelaar, informatieanalist, ontwerper, architect en projectleider heeft hij zich gespecialiseerd tot een allround business consultant.

Remco heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van definitiestudies en vooronderzoeken en heeft zijn opdrachten uitgevoerd in diverse branches. Het merendeel van zijn projecten speelde zich af in de Publieke Sector.

Als een out-of-the-box-denker is innovatie één van zijn grote passies. In zijn projecten probeert hij altijd het maximale effect te bereiken door zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de eisen en wensen van de klantorganisatie en de beleving van de eindgebruiker, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Dit brengt hij tot uitdrukking door de gestructureerde, maar ook flexibele manier waarop hij zijn projecten aanpakt.

Al van jongs af aan is Remco gefascineerd door techniek, en dan vooral in de manier waarop techniek het leven makkelijker kan maken. Pionieren met oude PC’s, home automation, de Raspberry Pi en handige apps is in zijn vrije tijd nog steeds zijn lust en zijn leven. Daarnaast zet hij zich ook vrijwillig in als schoolbestuurder en als digitale conciërge van het ouderportaal dat hij voor een school ontwikkelde. Naast het plezier dat hij hier uit haalt, is het voor hem ook de manier om zijn technische kennis goed op pijl te houden. Binnen Singel & Partners is Remco dan ook de CIO, CTO en systeembeheerder.