Spring naar inhoud

Wie wij zijn

De partners van Singel & Partners beschikken allemaal over ruime consultancy ervaring. Onze kennis, expertises en competenties zijn sterk complementair en vormen met onze gedeelde basiswaarden de kracht van onze partnerschap. Lees meer over onze adviseurs:

Wij hebben gekozen voor een vorm van samenwerking waarin onze klanten maximaal kunnen profiteren en waarin wij onze klanten daadwerkelijk onafhankelijk kunnen adviseren. Wij werken veelvuldig samen met experts uit ons partnernetwerk.


Edwin Groen is een zeer ervaren adviseur en (project)manager. Hij wordt gedreven door inhoudelijke intellectuele uitdagingen en intensieve samenwerking met anderen zodat een kwalitatief hoogwaardig resultaat kan worden bereikt.

Hij heeft veelvuldig bewezen lastige implementatietrajecten succesvol te kunnen afronden, juist door mens en inhoud goed met elkaar te verbinden. Deze insteek is voor hem logisch gezien zijn bijzondere combinatie van opleidingen: ingenieur productie-automatisering en HBO-Personeel & Organisatie.

Voordat Edwin bij Singel & Partners toetrad, werkte hij achtereenvolgens voor AT&T-Philips telecommunications (CIM-engineer), Volmac (Functioneel ontwerper), Consultdata/Bakkenist Management Consultants (MT-lid, senior adviseur) en Deloitte Consulting (Director). Hierbij heeft hij naast zijn advieswerk veel ervaring opgedaan als lijnmanager, trainer en mentor, en was hij actief als OR-lid in verschillende organisaties.


Jeroen Dominicus heeft een lange reeks projecten uitgevoerd op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Hij vervulde daarin diverse rollen, van ontwerper / ontwikkelaar tot en met architect. De rode draad in zijn projecten wordt gevormd door ketensamenwerking, complexiteit van materie en politieke gevoeligheid van onderwerpen.

De stijl van werken van Jeroen kenmerkt zicht door resultaatgerichtheid, pragmatiek, degelijkheid en een breed overzicht over en gedetailleerde kennis van de materie. Oplevering binnen tijd en budget heeft hij hoog in het vaandel staan.

Jeroen werkte voorheen bij onder meer Deloitte en Bakkenist/ Consultdata. Naast zijn werk als consultant, maakte Jeroen ook 6 jaar deel uit van de OR van Deloitte.


Joost van der Nat heeft, voordat hij zelfstandig ging werken, een lange reeks projecten uitgevoerd rond ketenintegratie bij Justitie. Succes van de projecten is in grote mate toe te schrijven aan de manier waarop hij werkt; een betrouwbare partner die uitgaat van de situatie en belangen van de klant.

Kenmerken voor Joost’s manier van werken zijn: doelzoekend, resultaat-gericht, probleem oplossend, helicopter view, gevoelig voor omgevingsfactoren, goed team-verband. Tijdens evaluaties laten klanten weten de samenwerking vooral te waarderen op: kwalitatieve diepgang, geen dooddoeners, op tijd opleveren van praktische oplossingen, realistische aanpak, breed draagvlak creërend voor een oplossing en het kundig manoevreerwerk in politiek bepaalde krachtenvelden.

Joost werkte eerder bij onder meer Ideta, de Verenigde Naties, Bakkenist/ Consultdata en Deloitte.


Remco van Rossum zoekt zijn uitdaging in het zo goed mogelijk afstemmen van ICT oplossingen op bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen. Vanuit een ruime praktijkervaring als ontwikkelaar, informatieanalist, ontwerper, architect en projectleider heeft hij zich gespecialiseerd tot een all round business consultant.

Remco heeft ruime ervaring met het uitvoeren van definitiestudies en vooronderzoeken en heeft zijn opdrachten uitgevoerd in diverse branches. Het merendeel van zijn projecten speelde zich af in de Publieke Sector.

Als een out of the box denker, is innovatie één van zijn grote passies. In zijn projecten probeert hij altijd het maximale effect te bereiken door zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de eisen en wensen van de klantorganisatie en de beleving van de eindgebruiker, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Dit brengt hij tot uitdrukking door de gestructureerde, maar ook flexibele manier waarop hij zijn projecten aanpakt.


En onze andere partners

Singel & Partners is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bundelen wel graag onze krachten met de kennis en kunde van partner adviesbureaus.

Veranderlab is gespecialiseerd in de implementatiefase van verandertrajecten. Samen met Veranderlab zorgen wij ervoor dat onze resultaten ook daadwerkelijk beklijven bij onze klanten.

Horsman Archiefadvies is in Nederland en daarbuiten de expert op het gebied van informatiemanagement en archivering. Met deze specialistische kennis zorgen wij voor een ijzersterk fundament onder onze oplossingen.

Ilionx is een full service system integrator die ons meerdere malen heeft geholpen in de realisatie en implementatie van onze oplossingen.

Full Orbit | DVNO is een specialistisch dienstverlener op het gebied van Business Intelligence oplossingen. Wij leggen samen de verbinding tussen de business en de ICT.

eSpecialisten is een adviesbureau gericht op zorg en overheid. Wij werken in verschillende projecten met hen samen op het gebied van zaakgericht & digitaal werken en duurzame digitale archivering.