Spring naar inhoud

Jeroen Dominicus

Jeroen Dominicus heeft een lange reeks projecten uitgevoerd op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Hij vervulde daarin diverse rollen, van ontwerper / ontwikkelaar tot en met architect. De rode draad in zijn projecten wordt gevormd door ketensamenwerking, complexiteit van materie en politieke gevoeligheid van onderwerpen.

De stijl van werken van Jeroen kenmerkt zicht door resultaatgerichtheid, pragmatiek, degelijkheid en een breed overzicht over en gedetailleerde kennis van de materie. Oplevering binnen tijd en budget heeft hij hoog in het vaandel staan.

Jeroen werkte voorheen bij onder meer Deloitte en Bakkenist/ Consultdata. Naast zijn werk als consultant, maakte Jeroen ook 6 jaar deel uit van de OR van Deloitte.