Spring naar inhoud

Joost van der Nat


Joost van der Nat heeft, voordat hij zelfstandig ging werken, een lange reeks projecten uitgevoerd rond ketenintegratie bij Justitie. Succes van de projecten is in grote mate toe te schrijven aan de manier waarop hij werkt; een betrouwbare partner die uitgaat van de situatie en belangen van de klant.

Kenmerken voor Joost’s manier van werken zijn: doelzoekend, resultaat-gericht, probleem oplossend, helicopter view, gevoelig voor omgevingsfactoren, goed team-verband. Tijdens evaluaties laten klanten weten de samenwerking vooral te waarderen op: kwalitatieve diepgang, geen dooddoeners, op tijd opleveren van praktische oplossingen, realistische aanpak, breed draagvlak creërend voor een oplossing en het kundig manoevreerwerk in politiek bepaalde krachtenvelden.

Joost werkte eerder bij onder meer Ideta, de Verenigde Naties, Bakkenist/ Consultdata en Deloitte.