Spring naar inhoud

Remco van Rossum

Remco van Rossum zoekt zijn uitdaging in het zo goed mogelijk afstemmen van ICT oplossingen op bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen. Vanuit een ruime praktijkervaring als ontwikkelaar, informatieanalist, ontwerper, architect en projectleider heeft hij zich gespecialiseerd tot een all round business consultant.

Remco heeft ruime ervaring met het uitvoeren van definitiestudies en vooronderzoeken en heeft zijn opdrachten uitgevoerd in diverse branches. Het merendeel van zijn projecten speelde zich af in de Publieke Sector.

Als een out of the box denker, is innovatie één van zijn grote passies. In zijn projecten probeert hij altijd het maximale effect te bereiken door zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de eisen en wensen van de klantorganisatie en de beleving van de eindgebruiker, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Dit brengt hij tot uitdrukking door de gestructureerde, maar ook flexibele manier waarop hij zijn projecten aanpakt.