Nieuwe opdrachten bij NVWA en NFI

Per juli 2016 zal Singel & Partners bij twee nieuwe opdrachtgevers verschillende projecten uitvoeren. We zijn erg enthousiast over de projecten bij deze unieke organisaties en vertellen er graag iets meer over.


Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA)

Gezien de uitgebreide taakstelling van de NVWA en de doelen van haar strategisch programma, dient het beeld van en plan voor de informatievoorziening te worden geactualiseerd. Singel & Partners zal de rol van senior business analist vervullen bij een onderzoek naar de informatievoorziening van o.a. de laboratoria. Wij voeren in nauwe samenwerking met de medewerkers van de NVWA een inventarisatie inclusief fit-gap analyse uit en adviseren op basis daarvan over de aanpak en mogelijke oplossingen.

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI werkt binnen haar programma “Digitaal werken NFI” aan de invoering van digitaal werken, met als hoofdfuncties digitale dossiers, workflow en zaaksgewijze afhandeling. Hierbij is behoefte aan een adviseur die de business, op basis van het principe van informatiegestuurde organisaties, kan vertalen naar bruikbare ICT-oplossingen.

Vanuit onze expertise omtrent duurzaam digitaal werken & archiveren, zal Singel & Partners de programmaleiding adviseren. Producten die worden opgeleverd zijn onder andere een businesscase, een analyse van de (primaire) bedrijfsprocessen met vernieuwing- en/of verbetervoorstellen daarop en conform standaards (NORA/Togaf) vastgelegde modellen.